2010: Nog een slechtvalk territorium !

Resultaten van de roofvogel inventarisatie 2010


Juveniele zeearenden, Ventjagersplaten
Juveniele zeearenden, Ventjagersplaten, 9 jan.2010
Ruim voor het begin van het broedseizoen was er al weer roofvogelspektakel te zien. In de winter van 2009-2010 was er namelijk een opvallend groot aantal zeearenden aan de zuidrand van de Hoeksche Waard te vinden. Op 9 januari bijvoorbeeld werden er 3 spelende zeearenden boven de Ventjagersplaten gezien waarvan er één zelfs met takken aan het slepen was. Deze vogels waren alle te jong om echt met nestbouw bezig te zijn maar het ziet er toch wel hoopgevend uit ! Voor de Noordelijke Delta kwam men op basis van waarnemingen van verschillende mensen tot een totaal aantal van tenminste 7 verschillende exemplaren. Let wel: het gaat dan om de gehele delta inclusief de Biesbosch.

2010 was ook "het jaar van de Bruine Kiekendief": Gerard Ouweneel verzocht alle leden van de Vogelwerkgroep Hoeksche Waard om alle waarnemingen van bruine kieken door te geven. Dit leidde ertoe voor de gehele Hoeksche Waard (dus Oost én West) exclusief Tiengemeten maar liefst 46 paar konden worden geteld!

De buizerds deden het zeker niet slecht dit jaar: maar liefst 50 paar deden een poging en bij maar liefst 36 paar ging dat ook goed met gemiddeld 2,0 jongen per geslaagd nest leverde maar liefst 72 nieuwe jongen op! Opmerkelijk was dat er op 2 plaatsen 2 paar buizerds op slechts 280 meter van elkaar broeden. Van deze 4 nesten mislukte er één; de overige drie slaagden.

Op 1 juli vond Els Marijs een jonge buizerd die uit het nest was gevallen. Groot probleem: de nestboom bleek niet te beklimmen en dus kon het jong niet terug worden gezet. Het jong is daarom bij een nest met twee even oude jongen gezet; bij na controles is gebleken dat dit goed is gegaan want op 8 juli zaten er nog 3 gezonde jongen op het nest en op 28 juli zijn de 3 jongen (inmiddels uitgevlogen) ook nog in het nestbos gezien.

Aan de Broekseweg in Strijen was nog een bijzonder laat stel buizerd dat 2 jongen grootbracht. Op basis van waarnemingen (dus niet van metingen) is dit paar pas op 6 mei begonnen met de eileg. Daarmee is het zeker het laatste broedgeval dat we tot nu toe ooit vonden in de Hoeksche Waard. Omdat het legbegin niet op basis van metingen is bepaald, staat deze datum niet in de tabel.

Voor de havik zag 2010 er niet veel beter uit dan 2009. Er werden maar 4 territoria gevonden die met zekerheid bezet waren daarvan slaagden er slechts 2. Deze broedsels brachten wel 3 en 4 jongen groot en het is lang geleden (2001) dat we 4 jongen op een havik nest vonden ! In de Westelijke helft van de Hoeksche Waard ging het gelukkig wat beter met de havik.

Voor de sperwer, de boomvalk en de torenvalk was het "business as usual". De torenvalken worden vanaf dit jaar geïnventariseerd door een ander team (Ingrid en Mariska) maar omdat zij dezelfde methode volgen zijn de gegevens goed vergelijkbaar.

Paartje Slechtvalk
'Ons'paartje Slechtvalk (zij zit om de hoek, staart is nog zichtbaar), 13 augustus 2010

Sinds 2003 is er een paartje slechtvalken actief rond de hoogspanningsmasten bij de Haringvlietbrug en vanaf 2005 levert dat elk jaar een aantal uitgevlogen jongen op (in 2008 zelfs 4 stuks). Dit slechtvalkpaar, dat officieel natuurlijk niet in de Hoeksche Waard broed, lijkt versterking te krijgen van een paartje wat al zeker 2 jaar in de buurt Nieuw-Beijerland een territorium bezet houd, tot nu toe nog zonder succes. Dit jaar vond Janus Verkerk nog een paar dat een territorium hield en wel in 'onze' Oostelijke helft van de Hoeksche Waard. Beide paren dus nog zonder succes maar als ze het voorbeeld van het "Haringvlietpaar" volgen hebben we hopelijk in de nabije toekomst misschien wel meerdere succesvolle slechtvalkbroedsels per jaar in de Hoeksche Waard!

Meer foto's van 2010


De cijfers voor 2010:

Van niet alle nesten is precies bekend of ze zijn geslaagd of mislukt. Daardoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld 10 broedpogingen zijn met 5 geslaagde en 2 mislukte pogingen. Van de overige 3 broedpogingen is dus niet (met zekerheid) bekend hoe het is afgelopen.

Oost 2010
(2009 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd50 (36)36 (23)11 (5)72 (49)2,0 (2,1)
Havik4 (6)2 (2)1 (2)7 (4)3,5 (2,0)
Sperwer8 (8)5 (6)0 (1)17 (21)3,4 (3,5)
Boomvalk5 (6)4 (4)0 (1)8 (8)2,0 (2,0)
Torenvalk17 (16)15 (8)2 (3)63 (29)4,2 (4,0)
Slechtvalk2 (1)1 (1)1 (-)2 (2)- (-)
Totaal86 (73)64 (44)15 (12)169 (113)-


West 2010
(2009 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd24 (18)10 (9)4 (3)21 (12)1,9 (1,3)
Havik5 (6)4 (5)1 (1)7 (8)1,8 (1,6)
Sperwer5 (4)4 (3)- (-)8 (5)2,0 (1,7)
Boomvalk1 (1)1 (1)- (-)2 (2)1,0 (2,0)
Torenvalk5 (4)5 (4)0 (-)19 (11)3,8 (2,8)
Slechtvalk1 (-)- (-)1 (-)- (-)- (-)
Totaal41 (36)24 (22)6 (9)57 (38)-


Hierbij wil ik de volgende personen hartelijk bedanken voor hun hulp (in alfabetische volgorde):
André de Baerdemaeker, Han Benard, Martin Benard, Rob Burgmans, Peter van Geneijgen (WSN), Anton Giljan(NM), Bertus v/d Graaf(E-ON), Ad Groeneveld, Michel Hitzerd, Dick van Houwelingen, Pleun Klein, Jacqueline Kok, Menno Korbijn, Arjan Leeuwenburgh, Arie en Leen vd Linden, Els Marijs, Eduard Reuver(NM), Teun Schoemaker, Cees Slui, Norman van Swelm/Vogelringstation Voorne, Ronald in't Veld (SBB), Ingrid Verbiest, Janus Verkerk, Henk Visser, Mariska v/d Vlugt, Remco Zielstra, de dierenambulance, Vogelklas Karel Schot en de terreineigenaren.